e: post@olasendstad.no

t: 416 02 046

a: Mengsholveien 609, 2353 Stavsjø

 

Sivilarkitekt, 997669703 MVA, fletter lokalsamfunn, kulturarv og kunst i offentlig rom

Driver tidsskriftet og prosjektplattformen FLETTVERK

Prosjekter 2017:

Vegskille, stedsutvikling og transformasjon av jernbanestasjon, Hundorp

Kurator for utstillingene Little Norway, Potensial og Occupy, Resist, Produce på Galleri ROM for kunst og arkitektur, Oslo

Kurator for kunst i offentlig rom på Rollsløkken skole, Greveløkka skole og Lundbo barnehage, Hamar

Daglig leder for Norsk fyrhistorisk forening, for bevaring og ny bruk av nedlagte fyrstasjoner i Norge