e: post@olasendstad.no

t: 416 02 046

a: Mengsholveien 609, 2353 Stavsjø

 

Sivilarkitekt, 997669703 MVA, fletter lokalsamfunn, kulturarv og kunst i offentlig rom

Driver tidsskriftet og prosjektplattformen FLETTVERK

Prosjekter 2017:

Grinimuseet, forprosjekt for nytt fengselsmuseum for Museene i Akershus, Bærum

Krysningsspor, stedsrefleksjon, dokumentasjon og bevaring som stedsutvikling, Hundorp

Kurator for utstillingen Occupy, Resist, Produce på Galleri ROM for kunst og arkitektur, Oslo

Kurator for kunst i offentlig rom, Hamar

Daglig leder for Norsk fyrhistorisk forening, for bevaring og ny bruk av nedlagte fyrstasjoner i Norge